BloggTeknik

Hur lång är Morgan Johansson?

Morgan Johansson, minister i den socialdemokratiska regeringen anno 2022, kan på intet sätt beskrivas som en lång och ståtlig man. Däremot är han kort och ståtlig. För visst är lång och ståtlig inte två synonymer, utan två separata beskrivningar av en och samma person? Det kan man åtminstone förmoda att Morgan Johanssons nuvarande flickvän Emelie Karlsson anser.

Är det någon som vet hur lång Morgan Johansson är?

Det är helt rimligt att undra om det är någon som vet hur lång Morgan Johansson är. Det brukar nämligen ofta uppstå frågor om längd, om en person upplevs som ovanligt lång eller ovanligt kort. I fallet Morgan Johansson är det alltså det senare. Självklart finns det de som vet svaret på frågan “Hur lång är Morgan Johansson?” – Morgan Johansson själv, till exempel.

Men några officiella uppgifter om minister Johanssons längd, finns faktiskt i nuläget inte att uppbringa på internet. Däremot finns en hel del spekulationer, ofta med grund i diverse fotografier där Johansson fångats på bild bredvid andra personer vars längd är mer känd. Särskilt på foton från presskonferenser från regeringskansliet. 

Så, hur lång är Morgan Johansson – och hans karriär?

Det har höjts många röster bland politiska dissidenter, om att Morgan Johansson borde fråntas sin ministerpost. Den som vet utgången i valet 2022 vet kanske hur lång Morgan Johanssons karriär som minister blev. För den här gången, i alla fall. Hans fysiska längd är dock fortsatt höjd i dunkel. Sannolikt är Morgan Johansson dock betydligt kortare än 175 cm, att döma av de bilder av honom som florerar på internet.