Blogg

Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat?

Du som aldrig jobbat eller jobbat väldigt lite har rätt till en garantipension. Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat? Det beror på hur länge man har bott i Sverige. Om du ska ha rätt till full garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Om du har bott i Sverige kortare tid än 40 år kommer garantipensionen att minska med 1/40 del för varje år. Det betyder att om du t ex har bott i Sverige i 25 år får du en garantipension på 25/40-delar. 

Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat och är ensamstående?

Om du aldrig har jobbat kan du som mest få 9 781 kronor, det är full garantipension för en ensamstående person. Om du har jobbat lite och därigenom får en mindre inkomstpension påverkar det garantipensionen och den blir mindre eller så får du inget alls. Gränsen går vid 14 882 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.

Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat och är gift?

Om du aldrig har jobbat kan du som mest få 8 855 kronor, det är full garantipension för en gift person. Om du har jobbat lite och därigenom får en mindre inkomstpension påverkar det garantipensionen och den blir mindre eller så får du inget alls. Gränsen går vid 13 477 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.

Hur mycket får en fattigpensionär?

Enligt EU är man fattigpensionär om man har mindre än 12 300 kronor att leva för efter skatt (år 2020). Där ingår även bidrag med mera. Det innebär att om man aldrig har jobbat riskerar man att få det ekonomiskt svårt som pensionär. Så hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat? Svaret på det är nog: Inte tillräckligt. 

Hur mycket får en nyanländ i pension?

En nyanländ person omfattas av etableringslagen. Det innebär att man bör medverka och delta i olika aktiviteter, exempelvis svenskundervisning med mera. Ersättningsnivån bestäms utifrån hur mycket man deltar. Som högst kan man få 308 kronor om dagen, fem dagar i veckan. 

Hur många år måste man jobba för att få full pension?

Pensionen är helt beroende av hur länge du jobbat och hur hög lön du har haft. Den högsta pensionsgrundande inkomsten 2022 är 44 375 kronor per månad. Så tjänar du mer får du inte avsätta mer till den allmänna pensionen.