HomeBloggHur många meter är en km?

Hur många meter är en km?

Förr i tiden använde man många gånger kroppen för att beskriva olika längdmått. Aln, fot, famn, tum och kvarter är några exempel på längdmått som användes i Sverige på 1600-talet och ända fram till slutet på 1800-talet.

Men 1889 bestämde man att Sverige skulle införa det metersystem som vi än idag har för att beskriva längd, höjd, bredd eller djup. Man kan exempelvis köpa 4 meter tyg i affären, eller springa ett 200-meterslopp. Men man kan också cykla 4 kilometer för att köpa glass eller köra bil i en hastighet på 90 km i timmen. Olika mått hjälper oss att förstå, kommunicera och kontrollera saker. “Hur många meter är en km”, är därför en väldigt viktig fråga.

Hur många km är en mil?

Hur många meter är en km eller hur många kilometer är en mil är inga filosofiska frågor. Det är frågor med enkla svar som inte går att tänja på. Om olika personer mäter något, eller om samma mätning genomförs vid olika tillfällen, ska resultatet bli detsamma. Svaret på frågan hur många meter är en km blir därför alltid det samma. Men vänder man på begreppet och i stället frågar hur många km är en 10 minuters promenad blir inte svaret exakt eftersom alla inte går i samma hastighet. 

Olika längdenheter och deras förhållanden till varandra

  • Hur många meter är en km? Svar: 1000 meter
  • Hur många km är en mil? Svar: 10 kilometer
  • Hur många meter är en dm? Svar: 0,1 meter
  • Hur många meter är 10 km? Svar:  10 000 meter
  • Hur många mil är 1000 km? Svar: 100 mil
  • Hur många meter är 70 dm? Svar: 7 meter
  • Hur många mm är en meter? Svar: 1000 millimeter
Missa inte