Teknik

Hur industriella robotarmar kan spara pengar till ditt företag

I dagens konkurrensutsatta företagsvärld är kostnadseffektivitet en avgörande faktor för att ett företag ska kunna upprätthålla lönsamheten och hållbarheten i sin verksamhet. Det finns många sätt att effektivisera produktionen på och att investera i en industriell robotarm är en väldigt effektiv lösning för företag inom produktions- tillverknings- och processindustrin.

I den här artikeln har vi därför sammanställt några sätt som en robot kan hjälpa ditt företag att effektiviseras och spara in pengar.

  • Minskade arbetskostnader: En av de mest uppenbara fördelarna med att använda robotarmar är att den kan komplettera eller till och med ersätta mänsklig arbetskraft. Eftersom robotarmarna kan utföra repetitiva uppgifter snabbare och effektivare än människor bidrar de till ett minskat behov av arbetskraft. Eftersom löner, förmåner och andra kostnader associerade med anställda är bland de största utgifterna ett företag har kan robotar därför leda till betydande kostnadsbesparingar utan att minska effektiviteten.
  • Ökad produktivitet: En industriell robotarm kan arbeta dygnet runt utan att tröttna eller behöva pauser. Den kan utföra repetitiva uppgifter med hög precision vilket minskar risken för fel och behovet för omarbete. Genom att öka produktiviteten i tillverkningen kan företaget producera fler produkter på kortare tid vilket kan leda till ökad försäljning och högre intäkter.
  • Minskat svinn: Robotarmar är utformade för att vara extremt noggranna och exakta när de utför sina uppgifter. Det minskar risken för kvalitetsproblem eller misstag i produktionen som annars är ett vanligt förekommande problem. På så sätt sparar företaget tid och material som annars hade fått slängas.
  • Ökad säkerhet: Genom att låta roboten hantera farliga ämnen eller utföra tunga eller riskfyllda uppgifter minskar risken för olyckor på arbetsplatsen. Genom att minimera skador och sjukfrånvaro kan företaget spara mycket pengar.
  • Flexibilitet och omställningsförmåga: Idag finns det moderna robotar som enkelt kan omprogrammeras och anpassas för att utföra olika arbetsuppgifter. Cobots, eller kollaborativa robotar som de ofta kallas kan till skillnad från en traditionell industrirobot enkelt användas för flera olika uppgifter. På så sätt kan ni använda en och samma robot till flera jobb, vilket gör att ni slipper köpa en ny robot för varje uppgift som ska effektiviseras.

Varför allt fler företag investerar i robotar

Det är viktigt för dagens företag att effektivisera sin produktion och sina kostnader så mycket som möjligt för att överleva i dagens konkurrensfyllda värld. Genom att investera i moderna robotar kan företaget både öka sin produktionskapacitet och minska risken för misstag, skador och olyckor samtidigt som de sparar in pengar.

Genom att låta en robot ersätta eller komplettera mänsklig arbetskraft sparar företaget in väldigt mycket pengar på lönekostnader, samtidigt som de mänskliga arbetarna kan lägga mer tid på effektivare och viktigare saker.

Genom att investera i cobots kan företaget låta roboten effektivisera verksamheten på flera områden, eftersom roboten är programmerings- och anpassningsbar. Det gör att det kan räcka med att köpa en robot och använda den för flera olika arbetsuppgifter. Det gör att även mindre företag kan ha råd att effektivisera sin verksamhet, vilket inte var möjligt tidigare när det krävdes stora och dyra industrirobotar för varje uppgift.